+1 səs
120 baxış

2 Cavab

+1 səs
 
Şair və yazıçıların əsərlərini (əsasən, nəzm əsərlərini) nəfis xətlə köçürüb yayan şəxs.

Çap üsulu ixtira edilənə qədər kitablar xəttatlar vasitəsilə köçürülüb çoxaldılırdı. Orta əsrlərdə yazılmış bir çox əsərlərin geniş yayılmasında və bu günə gəlib çatmasında xəttatların böyük rolu olub. Azərbaycanda Cəfər Təbrizi, Kəmaləddin Behzad kimi istedadlı, məşhur xəttatlar fəaliyyət göstəriblər.
+1 səs
Gözəl xətti olan adam, gözəl yazı yazan adam. Xəttatın xətti həmişə seçilir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...