+1 səs
150 baxış
Yemək, Aşpazlıq bölməsində

Çaytikanı kompotu necə hazırlanır?

1 cavab var:

+1 səs
 
Çaytikanı vitamin tərkibinə görə və ətirli olduğundan, ondan hazırlanan kompot xoşagələn dadlı olur. Çaytikanı təmizlənir, yuyulur, süzgəjə tökülüb üstündən qaynanmış su ötürülür. Əgər kompot çox (8-10 banka və ya 4- 5 balon) hazırlanajaqsa, 10 l suya 2,5 kq toz-şəkər hesabı ilə şərbət hazırlanır. Litrlik bankaya 1 st, üçlitrlik balona 2,5-3 st çaytikanı və üzərinə qaynar şərbət tökülüb, litrlik bankalar 10-12 dəq, üçlitrlik balonlar 25-30 dəq pasterizə edilir. Əgər bir balon və ya banka kompot hazırlanajaqsa, emallı qazana su və şəkər tökülüb (balon və ya bankanın həjminə uyğun miqdarda) qaynadılır, kəfi yığılır, çaytikanı meyvəsi əlavə edilib 1 dəq qaynadılır və dərhal əvvəljədən sterilləşdirilmiş banka və ya balona tökülür, ağzı germetik bağlanır, qapağı üstə qoyulub soyudulur. Litrlik banka üçün 1 st çaytikanı, 3/4 st toz-şəkər, üçlitrlik balon üçün 3 st çaytikanı, 2-2,5 st toz-şəkər götürülməlidir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
...