+1 səs
155 baxış
Yemək, Aşpazlıq bölməsində

Xartut kompotu necə hazırlanır?

1 cavab var:

+1 səs
 
Xartut kəskin turşaşirin dada malik olduğu üçün, kompot hazırladıqda banka və balonun həjminin 1/3-i qədər meyvə töküb, üzərinə tündlüyü 35% olan şərbət əlavə etmək lazımdır. Əgər kompot ayrıja olaraq bir banka və ya balonda hazırlanajaqsa, onda litrlik bankaya 1,5 st, üçlitrlik balona 4 st xartut və uyğun olaraq litrlik bankaya 1 st, üçlitrlik balona 2,5-3 st toz-şəkər və dolanajan qaynar su tökmək lazımdır. Litrlik bankanı 15-17 dəq, üçlitrlik balonu isə 30 dəq pasterizə edirlər. İstifadə olunan tənəkə qapaqlar mütləq laklanmış olmalıdır. Bankanın ağzı germetik bağlanır və soyuyana qədər qapağı üstə, sonra isə qaranlıq yerdə saxlanılır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 23 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
...