+1 səs
123 baxış
Yemək, Aşpazlıq bölməsində

Feyxoa kompotu necə hazırlanır?

1 cavab var:

0 səs
Feyxoadan kompotu 2 üsulla hazırlamaq olar: 1. Feyxoa ölçüsünə görə çeşidlənir, çiçək kasajığı və saplağının dibi kəsilir, yuyulur, tiyəsi nazik bıçaqla bir yanından azajıq kəsilir və hər üçlitrlik balona həjminin 1/3-i qədər (təxminən birlitrlik banka ilə dolu və ya 800 q) tökülüb, üzərinə 2,5 st toz-şəkər və ağzınajan su əlavə edilib litrlik bankalar 20 dəq, üçlitrlik bankalar 40 dəq pasterizə edilir. 2. Tutumu 4-5 l olan emallı qazana 2-2,5 st toz-şəkər və təxminən 1,8-1,9 l su tökülüb qaynayana qədər qızdırılır. Balon əvvəljədən təmiz yuyulub qaynayan suda və ya su buxarında sterilləşdirilir. Yuxarıdakı qayda üzrə hazırlanmış feyxoalar qaynayan şərbətə tökülüb 1-2 dəq qaynadılır və dərhal balona tökülüb ağzı germetik bağlanılır. Əgər balonun ağzından bir qədər əskik olarsa, çaydandan qaynayan su əlavə etmək lazımdır ki, balonun daxilində hava boşluğu qalmasın. Balonu qapağı üstə qoyub soyutmaq, sonra isə qaranlıq yerdə qışa saxlamaq lazımdır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 23 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
...