+1 səs
107 baxış
Yemək, Aşpazlıq bölməsində

Zoğal komrpotu necə hazırlanır?

1 cavab var:

0 səs
Zoğal kompotunu gavalı kompotu kimi hazırlamaq olar, lakin zoğal əvvəljədən pörtülür. Əgər banka və ya balon zoğalla tam doldurulajaqsa, onda 65%-li şəkər şərbətindən istifadə edilir və gavalı kompotunda olduğu kimi pasterizə edilir. Lakin ev şəraitində zoğal kompotu hazırladıqda balona onun həjminin 1/4-1/3-i qədər zoğal tökülür, üzərinə əvvəljədən hazırlanmış (10 l suya 2,5-3 kq toz-şəkər hesabı ilə) qaynar şərbət tökülür. Bu zaman seçilib yuyulmuş zoğal tutajaqlı süzgəjə yığılır, qaynayan suyun içərisində 1-2 dəq saxlanılır və suyu süzüldükdən sonra sterilləşdirilmiş banka və ya balona yığılıb üzərinə qaynar şərbət tökülür. Bankaların ağzı germetik bağlanıb qapağı üstə soyudulur. Bu üsulla kompot hazırladıqda əlavə pasterizə etmək lazım deyil.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 23 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 23 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Yemək, Aşpazlıq bölməsində
...