+3 səs
4,536 baxış
Digər bölməsində

Nədir aplikasiya

6 Cavab

+1 səs
 
Rəngli kağız, dəri və ya parçaların kağız və ya parça üzərinə yapışdırma yolu ilə ornamentlərin yaradılması üsulu.
+1 səs
Qurama, ornamentlərin yaradılması üsulu.
+1 səs
Nitqin ekspressivliyini artırmaq məqsədilə hər hansı məşhur ifadənin bir qədər dəyişdirilmiş formada işlədilməsi.

Aplikasiya zamanı hər hansı frazeoloji birləşmə, məsəl, atalar sözü və ya aforizmin məzmunca dəyişməsi başqa məna çaları yaradır. Lakin yeni ifadənin orijinalla bağlılığı aydın görünür. M.Qorkiyə aid edilən “Sürünmək üçün yarananlar uça bilməzlər” aforizminin rumın yazıçısı V.Butulesku tərəfindən “Sürünmək üçün yarananlar heç vaxt büdrəməzlər” şəklində işlədilməsi aplikasiyaya misal ola bilər. Apliksiyaya bədii və publisistik mətnlərdə, eləcə də şifahi nitqdə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, “Allahın şəriki yoxdur” cümləsinə “... şərikin də Allahı” ifadəsinin artırılması apliksiya sayıla bilər.
+1 səs
Smartfonda proqram
0 səs
aplikasiya nə deməkdir
0 səs

xeyr

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 01 İyunda, 21 anonim
0 səs
0 cavab
soruşub 28 Mayda, 21 anonim
0 səs
0 cavab
soruşub 01 İyunda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
0 cavab
+3 səs
3 cavab
soruşub 12 Martda anonim Digər bölməsində
...