+2 гол-в
101 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Yekun protokolu nədir?

1 Ответ

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Hər hansı sazişin iştirakçıları tərəfindən həmin sazişin bəzi maddələrinin mətnini aydınlaşdırmağa ehtiyac yaranarkən, ona bir sıra qeydlər, dəqiqləşdirmələr və s. düzəlişlər edilməsinə dair tərtib olunan xüsusi akt. Yekun protokolu onun mətnində göstərildiyi kimi, həmin sazişin tərkib hissəsi hesab edilir. Müqavilələr təcrübəsində çox vaxt yekun protokolu istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli sazişlərə qoşma edilir. Bu sənədin tərtibinə o zaman ehtiyac yaranır ki, razılaşan tərəflər əsas sazişin bütün detalları ehtiva etməsinə üstünlük verir, yaxud sazişin əsas mətni tamamilə razılaşdırıldıqdan sonra müvafiq zəruri dəqiqləşdirmələr və aydınlaşdırmalar ortaya çıxır və mətnin yenidən redaktəsi əlavə çətinliklər yaradır.

Похожие вопросы

+2 гол-в
1 ответ
спросил 21 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+3 гол-в
1 ответ
спросил 06 Фев от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
1 ответ
спросил 25 Янв от аноним в категории Şəxslər, Tarix
+3 гол-в
1 ответ
спросил 08 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 гол-в
1 ответ
спросил 18 Янв от аноним в категории Qanun, Hüquq
...