+2 👍
113 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Yaponiyadan ötrü müttəfiq şurası

1 Ответ

0 👍
 
Лучший ответ
SSRİ, ABŞ və Böyük Britaniya xarici işlər nazirlərinin 1945 il Moskva müşavirəsinin qərarına uyğun olaraq, Yaponiyanın təslim olması, işğal və nəzarətə götürülməsi şərtlərinə əməl olunması üzrə tövsiyələr işlənib hazırlanması üçün ABŞ-ın Yaponiyadakı qoşunlarının Baş komandanı ilə məsləhətləşmələr aparmaq məqsədilə yaradılmışdır. Şuranın tərkibinə ABŞ (sədr), SSRİ, Çin və Böyük Britaniya daxil idi. Qərarghı Tokioda yerləşirdi ilk iclası 5.IV.1946 ildə keçirildi.

Похожие вопросы

...