+2 səs
217 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Yalta (Krım) konfransı (1945)

1 cavab var:

0 səs
 
04-11.11. 1945-ci ildə ABŞ, Böyük Britaniya və SSRİ hökumət başçılarının iştirakı ilə Yaltada keçirilmişdi. Müttəfiqlər nasist Almaniyasının tamamilə darmadağın edilməsi üçün hərbi əməliyyatların əlaqələndi rilməsi barədə razılığa gəldilər. Almaniyanın təslim olmasından sonra onun ərazisini dörd işğal zonasına (amerikan, fransız, ingilis və sovet) bölmek. ali hakimiyyətin həyata keçirilməsdi işğal qoşunlarının baş komandanlarına həvalə etmək qərara alındı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılması barədə razılıq əldə edildi. Avropanın azad olunmuş ölkələrində siyasi və iqtisadı problemləri demokratik prinsiplərə uyğun həll etmək barədə Azad Avropa haqqında Bəyannamə qəbul edildi Polşanın müvəqqəti hökumətinin tərkibinə müxtəlif antifaşist qüvvələrin daxıl edilməsinin zəruriliyi bildirildi. Polşa- Sovet sərhəddi Kerzon xətti boyu müəyyən edildi. Almaniyanın təslim olmasından 2-3 ay sonra SSRİ-nin Yaponiya ilə müharibəyə girməsi haqqında məxfi saziş imzalandı.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...