+2 səs
49 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Vyana müqaviləsi (1815) 

1 cavab var:

0 səs
 
Fransa, İngiltərə və Avstriya arasında Rusiya və Prussiyaya qarşı ittifaq sənədi; 1814-1815 illərdə Vyana konqresi zamanı 03.1.1915 ildə imzalanıb. Sak- soniyanın Prussiyaya, Polşanın isə Rusiyaya birləşdirilməsinə yol verməməyi qarşıya məqsəd qoydu. V.m. keçmiş müttəfiqləri parçalamağa can atan Fransanın xarici işlər naziri Ş.M.Taleyranın (Taleyran Şarl Morris) diplomatik nailiyyəti idi. Vyana müqaviləsiə görə, onun iştirakçıları Vyana konqresində aparılacaq danışıqlar zamanı elə hərəkət etməli idilər ki, qəbul olunan qərar 1814 il Paris sülh müqaviləsini tamamlasın. Əgər razılığa gəlmiş tərəflərdən biri təhlükəyə məruz qalardısa, o zaman digər iki dövlət işə qarışmaqla təhlükənin qarşısını alacağını və əgər bu cəhd uğursuzluqla nəticələnərdisə, onlardan hər biri 150 minlik ordu ilə onun köməyinə gəlməyi öhdəyə götürürdü. Vyana müqaviləsinin hər 3 üzvü separat sülh bağlamamaq barədə təəhhüd götürürdü.
Vyana müqaviləsi onun iştirakçıları üçün Prussiyanın Saksoniya barəsində tələblərinə təsirli müqavimət göstərməyə imkan yaratdı.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...