+2 səs
160 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Vyana konvensiyası (1983)

1 cavab var:

0 səs
 
Dövlət mülkiyyətinə, dövlət arxivlərinə və dövlət borclarına münasibətdə dövlətlərin hüquqi varisliyinə dair; bu Konvensiya 1978 il Vyana konvensiyasını tamamlayır və yeni dövlətlər meydana gələrkən (mövcud dövlətlərin birləşməsi və ya ayrılması, yaxud keçmiş ərazilərdə yeni müstəqil dövlətlərin yaranması), həm də ərazinin bir hissəsi bir dövlət tərəfindən digərinə verilərkən dövlət mülkiyyətinə, dövlət arxivlərinə və dövlət borclarına münasibətdə dövlətlərin hüquqi varisliyi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...