+2 səs
175 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Vyana konvensiyası (1969)

1 cavab var:

0 səs
Beynəlxalq müqavilələr hüququna dair. 23.V. BMT konfransında (Beynəlxalq konfranslar) qəbul edilib; 27.1.1980 ildə qüvvəyə minib. Vyana konvensiyası müqavilələr hüququna dair beynəlxalq-hüquq normalarını ümumiləşdirir, habelə beynəlxalq həyatda mövcud olan praktika və ənənələrdən doğan bir sıra yeni normaları özündə ehtiva edir. Vyana konvensiyası müqavilə (Beynəlxalq müqavilə) hüququnun ən müxtəlif məsələlərini: müqavilələrin bağlanma qaydaları; beynəlxalq müqavilələrin 3-cü dövlətlər üçün əhəmiyyəti; ümumi beynəlxalq hüququn imperativ normasına zidd olan müqavilənin etibarsızlığı; müqavilə bağlanarkən mövcud olmuş şəraitin kökündən dəyişməsinin həmin müqavilənin etibarlılığına təsiri; çoxtərəfli müqavilələrə düzəliş etmə hüququ; müqavilələrin etibarsızlığını şərtləndirən şəraitlər.
iştirakçılardan biri tərəfindən müqavilənin pozulması zamanı yaranan mübahisələrin həlli qaydaları; çoxtərəfli müqavilənin depozitar funksiyaları və s. kimi məsələləri əhatə edir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...