+2 səs
141 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Vyana konfransı (1855)

1 cavab var:

0 səs
 
Rusiya, Avstriya, Fransa, Böyük Britaniya və Türkiyənin diplomatik nümayəndələrinin Krım müharibəsi zamanı sülh şərtlərini dəqiqləşdirmək məqsədilə keçirdikləri konfrans; İngiltərə və Fransaya xəbər verilmişdi ki, Rusiya 18.VII.1854 ildə koalisiya tərəfindən ona təqdim olunmuş ilkin sülh şərtlərinin 4 bəndini qəbul edib. Şərtlərə əsasən; 1) Dunay knyazlığı Fransa, İngiltərə, Avstriya, Rusiya və Prussiyanın ümumi protekto-ratına (Qəyyumluq) keçir və müvəqqəti olaraq Avstriya qoşunlarının işğalında qalırdı; 2) bu beş dövlət sultanın bütün xristian təbəələrinin (Təbəəlik) hamiləri elan olunurdu; 3) onlar həmçinin Dunay mənsəbi üzərində kollektiv nəzarət hüququ əldə edirdilər; 4) Rusiya boğazlara dair 1841 il London konvensiyasına (London konvensiyaları; Beynəlxalq konvensiya) yenidən baxılması ilə razılaşırdı.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...