+2 səs
149 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Vyana bəyannaməsi (1815)

1 cavab var:

0 səs
Helveti ittifaqının işlərinə dair; 08.III. Vyana konqressində imzalanıb. İsveçrənin daimi bitərəfliyini bəyan etmiş, onun ərazi tərkibini müəyyənləşdirmiş, bir sıra inzibati və maliyyə məsələlərini tənzimləmişdi. Bəyanat Helveti ittifaqının 19 ərazi vahidinin bütövlüyünü və toxunulmazlığını tanımış, Vallis, Cenevrə və Nevşateli bölgələrini hüquqlu ərazi vahidi kimi onlara birləşdirmişdi. Rusiya, İngiltərə, Fransa, Avstriya, Prussiya, İspaniya, Portuqalıya və İsveç İsveçrənin bitərəfliyi və onun ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığına kollektiv təminat vermişlər.
Vyana bəyannaməsi ilə elan edilən İsveçrə bitərəfliyinə I Napoleonun (Napoleon I Bo-napart) Elba adasından qayıtmasından sonra ona qarşı aparılan müharibədə riayət olunmadı. Bitərəflik növbəti dəfə 1815 il Paris sülh müqaviləsində təsaiq edildi.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...