+2 гол-в
173 просмотров
от в категории Terminlər, Sözlər

Fobiya nə deməkdir? 

2 Ответы

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Müəyyən varlıq və ya hadisə ilə bağlı yaranan təşviş və qorxu hisləri.
Sosial fobiya.

Bir sıra sözlərə qoşularaq psixi pozğunluğun konkret adını bildirir; məs.: niktofobiya (yun. nyktos – gecə + ...fobiya) – qaranlıqdan qorxu; amaksofobiya (yun. amaxa – araba + ...fobiya) – nəqliyyat vasitəsilə səyahətdən qorxu və s.
+1 голос
от
1. Bir şey qarşısında hədsiz təşviş, irrasional qorxu.

2. Bir şeyə qarşı həddən artıq dözümsüz münasibət.

3. Mürəkkəb sözlərin nəyəsə qarşı qorxu, nifrət, eləcə də düşmənçilik və dözümsüzlük bildirən tərkib hissəsi; məs.: islamofobiya (islama aid olan hər şeyə qarşı qatı nifrət, düşmənçilik).

Похожие вопросы

+3 гол-в
3 ответов
спросил 10 Янв от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+3 гол-в
2 ответов
спросил 09 Янв от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+3 гол-в
2 ответов
спросил 09 Янв от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+3 гол-в
3 ответов
спросил 03 Янв от аноним в категории Terminlər, Sözlər
+3 гол-в
2 ответов
спросил 03 Янв от аноним в категории Terminlər, Sözlər
...