+2 səs
270 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Fobiya nə deməkdir? 

2 Cavab

+1 səs
 
Müəyyən varlıq və ya hadisə ilə bağlı yaranan təşviş və qorxu hisləri.
Sosial fobiya.

Bir sıra sözlərə qoşularaq psixi pozğunluğun konkret adını bildirir; məs.: niktofobiya (yun. nyktos – gecə + ...fobiya) – qaranlıqdan qorxu; amaksofobiya (yun. amaxa – araba + ...fobiya) – nəqliyyat vasitəsilə səyahətdən qorxu və s.
+1 səs
1. Bir şey qarşısında hədsiz təşviş, irrasional qorxu.

2. Bir şeyə qarşı həddən artıq dözümsüz münasibət.

3. Mürəkkəb sözlərin nəyəsə qarşı qorxu, nifrət, eləcə də düşmənçilik və dözümsüzlük bildirən tərkib hissəsi; məs.: islamofobiya (islama aid olan hər şeyə qarşı qatı nifrət, düşmənçilik).

Oxşar suallar

+3 səs
3 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 03 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 03 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...