+2 səs
136 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Vyana arbitrajları (1938-1940)

1 cavab var:

0 səs
Almaniya və İtaliya faşist hökumətlərinin Rumıniya və Çexoslavakiya ərazilərinin xeyli hissəsinin xortist Macarıstanına verilməsi barədə Vyanada imzaladıqları 2 qərarın adı.
02.XI, 1938 ildə imzalanmış birinci Vyana arbitrajlarının qərarı ilə Slovakiyanın və Zakarpat Ukraynasının cənub rayonları (ümumi sahəsi 11927 kv.km., əhalisi 1 mln. nəfərdən artıq) Macarıstana verildi.
30.VIII.1940 ildə imzalanmış ikinci Vyana arbitrajlarının qərarı ilə Transilvaniya-nın şimal və şimal-şərq hissələri (43492 kv.km; əhalisi 2,4 mln. nəfər) Macarıstana verilirdi. Faşist Almaniyası ikinci Vyana arbitrajlarının qərarı nəticəsində kəskinləşən macar-rumın ziddiyyətlərindən həm Macarıstanı, həm də Rumıniyanı tamamilə öz təsiri altına almaq üçün istifadə etdi.
ikinci Dünya müharibəsindən sonra 1947 ildə Macarıstanla bağlanan sülh müqaviləsinə (Beynəlxalq müqavilə) əsasən, Vyana arbitrajları etibarsız sayıldı.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...