+2 👍
138 👀
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Vatikan haqqında

2 Ответы

+1 👍
 
Лучший ответ
italiyanın paytaxtı olan Romanın sərhədləri daxilində, 0,44 kv.km. ərazisi və 1 min nəfərə yaxın əhalisi olan şəhər-dövlət. Katolik kilsəsinin mərkəzi, onun başçısı Roma papasının iqamətgahıdır. Vatikan dövləti İtaliya ilə Papa vilayəti arasında 11.11.1929 il Lateran sazişinə əsasən yaradılmışdı. Lateran sazişi 18.11.1984 il Konkordat müqaviləsi ilə əvəz olunmuşdur. Saziş və müqaviləyə (Beynəlxalq müqavilə) görə İtaliya Vatikannın suverenliyini tanıyır, onlar arasında diplomatik münasibətlər yaradılır, katolik dini İtaliyada yeganə dövlət dini elan edilir, kilsə dövlətdən ayrılır.
Vatikan beynəlxalq hüququn subyekti kimi, müəyyən hüquqlara malikdir, iri kapital sahibi olan Vatikan beynəlxalq maliyyə-bank sistemi və iri şirkətlərlə əlaqə saxlayır.
0 👍
Katolik kilsənin başçısı Roma papasının iqamətgahı

Похожие вопросы

...