+2 səs
112 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Vaşinqton müşavirələri (1951, 1953)

1 cavab var:

0 səs
ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə keçirilib. 1) 1951 il müşavirəsi - 10-15.IX. keçirilib. AFR-nin silahlanması və onun NATO-ya daxil edilməsi məsələsinə dair Qərb dövlətlərinin apardıqları danı şıqlar silsiləsində mühüm yer tutur. M. də AFR-in Avropa Müdafiə Birliyi çərçi vəsində silahlanmasına dair qərar çıxa rılmış, «Avropa Birliyi yaradılması yo lunda» iri addım kimi qələmə verilən «Şuman planı» təqdir edilmişdi.
2) 1953 il müşavirəsi, 10-14.VII keçirilib. Müşavirələrdə ABŞ və İngiltərə SSRİ ilə yüksək səviyyədə danışıqlar aparmaq fikrindən imtina edərək, əvəzində Almaniyanın azad seçkilər əsasında birləşməsi, «azad ümumalman hökuməti yaradılmasının şərtləri» və Avstriya dövlət müqaviləsinin (Beynəlxalq müqavilə) bağlanması barədə xarici işlər nazirləri səviyyəsində SSRİ ilə məsləhətləşmə keçirilməsi haqda təklif irəli sürmüşlər. Müşavirə iştirakçıları həmçinin Avropa müdafiə birliyi barədə müqavilənin ratifikasiyasını başa çatdırmaq, NATO-nun daha da möhkəmləndirilməsinə nail olmaq, ÇXR barəsində, habelə Koreyada barışığa nail olmaq və Hind-Çində müharibəyə dair razılaşdırılmış siyasət yeritmək niyyətində olduqlarını bildirmişlər.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
...