+2 səs
124 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Varşava sazişi 

1 cavab var:

0 səs
07.VII. 1733-ci ildə Avstriya-Saksoniya və 08.VIII. Rusiya- Avstriya-Saksoniya arasında imzalanıb.
Polşa kralı II Avqust öləndən sonra Fransanın əlaltısı S.Leşinski Polşa taxt-tacında oturmağa cəhd göstərdi. Bununla əlaqədar Rusiya və Avstriya II Avqustun oğlu Saksoniya kurfürstü (knyaz) Fridrix Avqustun namizədliyinə öz mənfi münasibətlərini dəyişməyə və Polşa taxtı uğrunda mübarizədə ona kömək etməyə məcbur oldular. Fridrix Avqust öz nöbəsində Varşava sazişinə əsasən Avstriya varisliyinə iddialarından əl çəkdi və Rusiya bunun müqabilində belə bir təəhhüd götürdü ki, Kurlyandiya məsələsinin həllində onun dediklərilə hərəkət edəcəkdir. Bununla da Kurlyandiya taxt-tacının Rusiya imperatriçası Anna ivanovnanın məşuqu Birona verilməsi irəlicədən həll edildi.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
...