+2 səs
141 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Varşava müqaviləsi (1768)

1 cavab var:

0 səs
24.II. 1768-ci ildə Rusiya ilə Reç Pospolita arasında bağlanıb.
Müqaviləyə uyğun olaraq, Polşadakı Roma-katolik kilsəsi hakim olaraq qalır, lakin qeyri-katolik xristianlar mülki hüquq məsələlərində katoliklərlə tamamilə bərabər tutulurdular. Kral isə əvvəllərdə olduğu kimi, yalnız katolik məzhəbindən ola bilərdi. Katoliklərlə katolik olmayan xristianların izdivacına icazə verilirdi. Rusiya Reç Pospolitanın arxaik dövlət quruluşunun tolxunulmazlığına təminat verirdi.
Varşava müqaviləsi Rusiyanın Polşada nüfuzunu möhkəmləndirdi. Bununla belə Polşanı daxili dini ziddiyyətlərinin yumşaldılması perspektivi Varşava müqaviləsinin əhəmiyyətini artırırdı. Katolik rəhbərlik Bare şəhərində konfederasiya (silahlı ittifaq) yaradaraq Varşava müqaviləsinə qarşı çıxdı. Konfederasiya 1768-1772 illərdə rus qoşunları tərəfindən darmadağın edildi.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...