+2 səs
125 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Valyuta qeyd-şərti nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Xarici ticarət dövriyyəsi sahəsində valyuta risklərini azaltmaq və ondan ehtiyatlanmaq forması olub, beynəlxalq kreditlər, ödənişlər və digər razılaşmalarda, uzun müddətə bağlanan xarici ticarət müqavilələrində tətbiq edilir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun aparıcı haqq-hesab vahidi - xüsusi borcalma (SDR - ingiliscə Special drawing rights - SDR) hüququdur.
Valyuta qeyd-şərtinin bu formasına uyğun olaraq, əsasən SDR vahidinin saziş bağlandığı tarix üçün olan dəyəri Ödənc valyutasında müəyyən edilir. Bu dəyərin ödənc anınadək dəyişəcəyi təqdirdə, ona mütənasib qaydada ödəniş məbləği də dəyişməlidir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...