+2 səs
115 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Valiesari müqaviləsi 

1 cavab var:

0 səs
Barışığa dair; Valiesari kəndində (Narva yaxınlığında) 20.XII.1658-ci ildə bağlanıb; 1656- 58 il rus-isveç müharibəsinə son qoyub; Baltik dənizinə çıxmağa cəhd göstərən rus qoşunları Liflandiyanın şərq hissəsini ələ keçirmiş, lakin Reç Po-spolita ilə sərhəddə yaranan əlverişsiz şərait Moskva hökumətini İsveç ilə sülh danışıqlarına getməyə məcbur etmişdi. Polşanı özünə başlıca rəqib hesab edən Rusiya İsveç ilə danışıqlarda xeyli güzəştə getməyə hazır olduğunu bildirdi. Üç ildən sonra Polşa ilə müharibəni hələ də qurtarmayan Rusiya tutduğu mövqeləri əldə saxlaya bilməmiş və 1661 il Kardiss sülh müqaviləsinə görə, Pribaltika şəhərlərini İsveçə qaytarmağa və 1617 il Stolbov sülh müqaviləsinin müəyyən etdiyi sərhədlərlə (Dövlət sərhədləri) razılaşmağa məcbur olmuşdu.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...