+2 👍
159 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi 

1 Ответ

0 👍
 
Лучший ответ
10.XII.1948-ci ildə BMT Baş Assambleyasının 217 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir. 30 maddədən ibarət olan bu sənəddə vətandaş və siyasi hüquqlardan başqa, bir sıra iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar da (məsələn, işləmək hüququ, təhsil hüququ, istirahət hüququ və s.) təsbit olunmuşdur. Bəyannamə beynəlxalq insan hüquqları, habelə bütövlükdə beynəlxalq hüququn inkişafında misilsiz rol oynamışdır. Onun başlıca müddəaları bir çox ölkələrin konstitusiyalarında və digər qanunvericilik aktlarında öz əksini tapmış, xeyli sayda milli məhkəmə qərarlarının əsasını təşkil etmişdir.
...