+2 səs
280 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Uniya nədir?

4 Cavab

+1 səs
 
Uniya (lat. unio - birləşmə). Beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin ittifaqı, birləşməsidir. Şəxsi Uniya bir monarxın hakimiyyəti altında olur, real Uniya isə - daha güclü dövlətin birtərəfli aktı və ya müqaviləsi əsasında meydana gəlir, ümumi hakimiyyət və idarə orqanlarına malik olur. Uniya deyil, onun tərkibinə daxil olan ayrı-ayrı dövlətlər beynəlxalq hüququn subyektləri hesab olunurlar. Şəxsi Uniyalara Polşa-Litva (1386-1669), İngilis-Hannover (1714-1838), Niderland-Lüksemburq (1815-1890) uniyala- rını, real Uniyalara İsveç-Norveç (1814- 1905), Avstriya - Macarıstan (1867- 1918), Danimarka-islandiya (1918- 1944) uniyalarını misal göstərmək olar.
Real uniya mənasında kilsə Uniyasi katolik və pravoslav kilsələrinin öz ayin və ibadətlərinin saxlanılması zamanı Roma papasının birinciliyini qəbul etmək üçün birləşməsidir.
+1 səs
1. Birlik, birləşmə, ittifaq.
2. Katolik kilsəsinin Roma papasının başçılığı ilə pravoslav kilsəsinin bir hissəsilə birləşməsi.
+1 səs
Latınca birlik deməkdir.dövlətin bir monarxın hakimiyyəti altında birləşdirilməsi.
0 səs
Monarxiya dövlətlərinin bir monarxın hakimiyyəti altında birləşməsi.

Dövlət hüququnda uniyanın iki növü fərqləndirilir: şəxsi uniya və real uniya Şəxsi uniyada sülalə əlaqələri və vəliəhdlik qaydaları səbəbindən eyni şəxs iki və daha artıq dövlətin monarxına çevrilir; məs.: 1714–1837-ci illərdə İngiltərə və Hannoverin Uniyası. Belə uniyada birləşmiş dövlətlər öz suverenliyini saxlayır, ümumi monarxın hakimiyyəti isə əksər hallarda nominal xarakter daşıyır. Real uniya isə müqavilə əsasında (məs.: 1814–1905-ci illərdə İsveç və Norveçin uniyası), yaxud daha güclü dövlətin birtərəfli qaydada qəbul etdiyi qərar nəticəsində (məs.: 1867–1918-ci illərdə Avstriya və Macarıstanın uniyası) formalaşır. Beynəlxalq münasibətlərdə real uniya vahid suveren dövlət kimi çıxış edir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 13 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
2 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 11 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...