+2 səs
139 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Türkiyə-Yunanıstan konvensiyası

1 cavab var:

0 səs
30.1.1923-ci ildə Lozanna konfransında imzalanmışdı. Konvensiya Türkiyə vətəndaşları (Vətəndaşlıq) olan pravoslav əhalinin (yunanların) Yunanıstana, yunan vətəndaşları olan müsəlman əhalinin (türklərin) Türkiyəyə köçürülməsini nəzərdə tuturdu. Köçürülən əhalinin əmlak məsələlərini nizama salmaq qaydaları konvensiyada öz əksini tapmışdı. Köçürmə prosesinə nəzarəti türk, yunan və bitərəf nümayəndələrin daxil olduğu birgə komissiya həyata keçirməli idi.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
...