+2 səs
181 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Tehran konfransı

1 cavab var:

0 səs
 
28.XI - 01.XII.1943-ci il ABŞ, Böyük Britaniya və SSRİ dövlət başçılarının iştirakı ilə keçirilmişdir. Konfransda (Beynəlxalq konfranslar) Hitler Almaniyasına qarşı birgə əməliyyatlar həyata keçirmək və müharibədən sonrakı əməkdaşlıq haqqında üç dövlətin birgə Bəyannaməsi qəbul edildi. V.1944 amerikan-ingilis qoşunlarını Şimali Fransaya çıxarmaqla Avropada ikinci cəbhəni açmaq barədə razılıq əldə olundu, iranın müstəqilliyinin, suverenliyinin və ərazi toxunulmazlığının təmin olunması haqqında qərar qəbul edildi. Almaniyanın müharibədən sonrakı quruluşu ilə bağlı məsələyə Avropa Məsləhət Komissiyasında baxmaq qərara alındı. Polşanın müharibədən sonrakı sərhədləri Şərqdə «Kerzon xətti», qərbdə isə Oder çayı ilə müəyyənləşdirildi. Kaniqsberq və Memelr SSRİ-yə verilməli idi. SSRİ Almaniyanın təslim olunmasından sonra Yaponiyaya qarşı müharibəyə qoşulacağı haqda öhdəlik götürdü.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 14 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...