+2 səs
182 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Sığınacaq hüququ nədir?

1 cavab var:

0 səs
Dövlətin ona müvafiq xahişlə müraciət edən şəxsə siyasi sığınacaq vermək hüququ (müasir beynəlxalq hüququn ümumən qəbul olunmuş normalarından irəli gələn məhdudiyyətlər çərçivəsində). Dövlət siyasi mühacirə sığınacaq verərkən ona öz ərazisində normal şərtlər əsasında təhlükəsizlik şəkildə yaşamasını təmin edəcək hüquqlar verməlidir (siyasi mühacirin geri verilməməsi; onun təqib edildiyi və ya tərk etdiyi ölkəyə sürgün edilməməsi; siyasi mühacirə
(Xaricilər) həmin ölkədə digər xarici vətəndaşların istifadə etdikləri hüquq və azadlıqlarla təmin edilməsi).

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
1 cavab
...