+2 səs
320 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

San-Fransisko konfransı 

1 cavab var:

0 səs
 
San-Fransisko konfransı (1945). 25.IV-26.VI. keçirilmişdi. Konfransın (Beynəlxalq konfranslar) işində iştirak etmiş 50 dövlət tərəfindən, beynəlxalq sülhün və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi məqsədilə yaradılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının BMT Nizamnaməsi imzalandı. Nizamnamənin əsasını xalqların suveren (Suverenlik) bərabərliyi və öz müqəddəratını təyin etmək, zor tətbiqi ilə hədələməkdən imtina etmək, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq (Qarışmamaq prinsipi), sülhü və beynəlxalq təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq, beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirmək kimi prinsiplər təşkil edir. San-Fransisko konfransında Beynəlxalq Məhkəmə yaradıldı.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 14 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...