+3 səs
1,027 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Ratifikasiya nədir?

4 Cavab

0 səs
 
Ratifikasiya (lat. ratus - həll olunmuş, təsdiq olunmuş və focere - etmək). Dövlətin ali hakimiyyət orqanları tərəfindən imzalanmış beynəlxalq müqavilənin təsdiq edilməsidir. Ratifikasiya fərmanı adlanan xüsusi akt formasında tərtib olunur və çoxtərəfli müqavilənin Ratifikasiyası zamanı müqavilədə müəyyən olunmuş dövlətə-depozitariyə saxlanılmağa (depozitar) verilir, ikitərəfli müqavilənin Ratifikasiyası zamanı müqavilə iştirakçıları arasında Ratifikasiya fərmanları mübadilə edilir. Əgər ikitərəfli müqavilə müqavilə iştirakçılarının birinin paytaxtında imzalanarsa, Ratifikasiya fərmanları ilə mübadilə digər iştirakçı dövlətin paytaxtında baş verir. Ratifikasiyafərmanında göstərilir ki, müqavilə onun orqanı vasitəsilə təsdiq olunmuşdur, sonra bir qayda olaraq müqavilənin özünün mətni gəlir; göstərilir ki, bu dövlət tərəfindən müqaviləyə əməl olunacaqdır, bundan sonra imza və dövlət möhürü qoyulur. Çoxtərəfli müqavilələrə qoşulduqda və və onları Ratifikasiyaedən zaman dövlət müqavilənin ayrı-ayrı müddəalarına dair qeyd edə bilər.
Dövlət onun nümayəndələri tərəfindən imzalanmış müqavilənin Ratifikasiyadan imtina edə bilər, bu zaman onun bu hərəkəti qeyri-qanuni sayıla bilməz.
Adətən müqavilələrdə Ratifikasiyanın müddəti haqda maddələr olmur. Buna görə də çox vaxt müqavilələr gec Ratifikasiyaolunurlar.
0 səs
Dövlətin ali hakimiyyət orqanının dövlət və ya hökumət nümayəndəsi tərəfindən bağlanmış beynəlxalq sənədləri təsdiq etməsi
0 səs
Dövlətin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən bağlanmış beynəlxalq müqavilənin həmin dövlətin ali hakimiyyət orqanında təsdiq edilməsi.

Adətən, yalnız ən mühüm beynəlxalq müqavilələr ratifikasiya olunur. Əksər konstitusiyalarda beynəlxalq müqavilələrin ratifikasiyası hüququ dövlət başçısına, yaxud bilavasitə ali qanunverici orqana verilir. Azərbaycan Konstitusiyasına görə, belə müqavilələr ölkə prezidentinin təqdimatı ilə parlament (Milli Məclis) tərəfindən ratifikasiyadan keçirilir.
0 səs
Hər hansı dövlət və ya hökumət nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış beynəlxalq müqavilənin və ya sənədin dövlət hakimiyyətinin ali qanunverici orqanında təsdiq olunması.
Ratifikasiya etmək.

Oxşar suallar

+2 səs
4 cavab
soruşub 04 Yanvarda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Fevralda anonim
0 səs
1 cavab
soruşub 14 Apreldə, 21 anonim
+3 səs
1 cavab
soruşub 13 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...