+2 səs
472 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Prut sülh müqaviləsi nədir?

1 cavab var:

+1 səs
23.1711-ci ildə VII. Rusiya və Türkiyə arasında, Prut çayı sahilindəki hərbi düşərkədə imzalanıb. I Pyotrun (Pyotr I) Prut yürüşünü başa çatdırdı. Azov qalası Türkiyəyə verildi, Rusiya yeni salınmış Kameni Zaton, Novoboqorod vəTaqanroq məntəqələrini dağıtmağı, Reç Pospolitiyanın işlərinə qarışmamağı, istanbulda səfir saxlamamağı, XII Karla, Rusiya ərazisindən (Dövlətin ərazisi) keçməklə Türkiyədən İsveçə getməyə icazə verməyi öhdəsinə götürdü

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...