+2 səs
60 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Prolonqasiya nədir?

2 Cavab

0 səs
 
Prolonqasiya flat, prolongare - uzatmaq). Hər hansı dövlətləraras rəsmi sənədin (müqavilə (Beynəlxalq müqavilə), saziş və s.) müddətinin uzadılması. Bir neçə ilə (5, 10 və s.) nəzərdə tutulan sənəddə, adətən, onun Prolonqasiya müddəti də qeyd olunur. Sənədin hüquqi vaxtı qurtarandan sonra əgər tərəflərdən heç biri onun dayandırılmasını istəmirsə, bu zaman həmin sənəd heç bir müzakirəyə ehtiyac olmadan orada göstərilən yeni müddət üçun uzadılmış - Prolonqasiya olunmuş hesab edilir.
0 səs
Hər hansı bir müqavilənin, sazişin müddətinin uzadılması.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 27 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 16 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...