+2 səs
155 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Preliminar sülh müqaviləsi

1 cavab var:

0 səs
 
Preliminar sülh müqaviləsi (lat. pre - nəyinsə önündə, qabaqda, limen (liminis) - başlanğıc). Vuruşan tərəflər arasında hərbi əməliyyatların kəsilməsinə və gələcək sülh müqaviləsinin əsas müddəalarını müəyyənləşdirməyə dair rəsmi saziş. Bu sazişdə vuruşan tərəflərin həmin anda uti possi detis (latınca «malik olduğunuz kimi») prinsipinə müvafiq olaraq tutduqları mövqelər, atəşin dayandırılması (Atəşkəs) şərtləri müəyyən olunur, təklif olunan ərazi dəyişmələri ümumi şəkildə qeyd olunur, hərbi əsirlərin taleyi, təzminat məsələləri müzakirə olunurdu. XVII və XIX əsrlərin diplomatik təcrübəsi üçün xarakterikdir. Müasir beynəlxalq hüquqda tətbiq edilmir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...