+2 səs
397 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Peterburq müqaviləsi

1 cavab var:

0 səs
23.IX.1723-ci il Səfəvi şahı II Təhmasibin elçisi ismayıl bəyin Rusiya imperatoru I Pyotr (Pyotr I) ilə özbaşına imzaladığı müqavilə (Beynəlxalq müqavilə). R.m.-nin şərtlərinə görə Səfəvi dövləti Xəzərsa-hili, vilayətləri (Dərbənd, Bakı, Gilan, Mazandaran, Astraboy) Rusiyaya verməli, Rusiya isə şaha qarşı üsyan olacağı təqdirdə qoşun göndərməklə ona yardım etməli idi. II Təhmasib R.m.-ni təsdiq etmədi.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...