+2 👍
281 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Peterburq müqaviləsi

1 Ответ

0 👍
23.IX.1723-ci il Səfəvi şahı II Təhmasibin elçisi ismayıl bəyin Rusiya imperatoru I Pyotr (Pyotr I) ilə özbaşına imzaladığı müqavilə (Beynəlxalq müqavilə). R.m.-nin şərtlərinə görə Səfəvi dövləti Xəzərsa-hili, vilayətləri (Dərbənd, Bakı, Gilan, Mazandaran, Astraboy) Rusiyaya verməli, Rusiya isə şaha qarşı üsyan olacağı təqdirdə qoşun göndərməklə ona yardım etməli idi. II Təhmasib R.m.-ni təsdiq etmədi.
...