+2 səs
144 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Paris sülhü

1 cavab var:

0 səs
18.111. Avstriya, Böyük Britaniya, Fransa, Prussiya, Rusiya, Sardiniya və Türkiyə arasında imzalandı və 1853-1856 illər Krım müharibəsinə son qoydu. Müqavilənin (Beynəlxalq müqavilə) şərtlərinə görə Qara dənizin silahsızlaşdırılması və neytrallaşdırılması elan olundu, Qara dəniz boğazları üzrə London konvensiyası (London konvensiyaları) təsdiq edildi, Qars Türkiyəyə qaytarıldı, Dunayın mənsəbi və Cənubi Bessarabiy- anın bir hissəsi Moldaviya knyazlığına verildi, Türkiyə sultanlığından vassal (Vassal dövlət) asılılığında olan Moldaviya və Valaxiya knyazlıqlarının mövcudluğu təsdiq edildi, Osmanlı imperiyasının ərazisi (Dövlətin ərazisi) toxunulmaz elan edildi.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...