+2 səs
142 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Paris klubu nədir?

1 cavab var:

0 səs
1961 ildə Beynəlxalq Valyuta Fondunun Parisdə yaratdığı, kredit verən Təşkilatdır. Paris klubu yaradılması haqqında qərar 24.X.1962 ildə ABŞ, İngiltərə, Fransa, Yaponiya, AFR, İtaliya, Belçika, Hollandiya və İsveç nümayəndələri tərəfindən imzalandıqdan sonra qüvvəyə minmişdi. 1964 ildə Kanada, 1982 ildə İsveçrə Paris klubuna qoşuldu.
Paris klubunun məqsədi maliyyə məsələlərinin müzakirəsi və müvafiq tövsiyyələrin hazırlanması, BVF-nun valyuta-kredit ehtiyatlarının artırılması, ayrı-ayrı ölkələrə verilən kreditlərin həcmi və şərtlərini müəyyən etməkdir.
Paris klubu iclasları iştirakçı ölkələrin maliyyə nazirləri və ya onların müavinləri səviyyəsində məxfi şəraitdə keçirilir.
Qərargah və rəhbər orqanları yoxdur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 05 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...