+1 səs
138 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Mürəkkəb dövlət nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
İki və daha artıq dövlətin birləşməsi ilə xarakterizə olunan dövlət quruluşu formasıdır. Mürəkkəb dövlətdə hər bir dövlət öz ali dövlət və idarəetmə orqanları, həmçinin məhkəmə orqanlarını qoruyub saxlayır.
Hal-hazırda birləşmə səviyyəsindən asılı olaraq Mürəkkəb dövlətin konfederasiya və federasiya formaları mövcuddur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...