+1 səs
253 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Müqəddəs Ittifaq nədir?

1 cavab var:

0 səs
1815-ci ildə I Napoleon (Napoleon I Bonapart) imperiyasının süqutundan sonra Avstriya, Prussiya və Rusiya tərəfindən Parisdə yaradılmış ittifaq, ittifaqın əsas məqsədi Vyana konqresinin (Beynəlxalq konqres) qərarlarının yerinə yetirilməsini təmin etməkdən və inqilabi hərəkata qarşı mübarizə aparmaqdan ibarət idi. Sonradan Fransa və bir sıra digər Avropa ölkələri də Müqəddəs Ittifaqa qoşuldular. Müqəddəs Ittifaqın qərarı ilə Avstriya qoşunları 1820- 1821 illərdə Neapol inqilabını, 1821 ildə Pyemant inqilabını, fransız qoşunları 1820-1823 İspaniya inqilabını yatırmışdılar. İngiltərə ittifaqa qoşulmasa da, onun bəzi tədbirlərində iştirak edirdi.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...