+1 səs
136 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Müharibədə bitərəflik nədir?

1 cavab var:

0 səs
 
Dövlətin silahlı münaqişədə iştirak etmədiyi və vuruşan tərəflərə hər hansı yardım göstərməkdən çəkindiyi xususı beynəlxalq - hüquqi status. M.b., eləcə də vuruşan tərəflərin bitərəf dövlətə münasibətdə hüquqları və öhdəlikləri, bitərəf və vuruşan dövlətlərin fiziki şəxslərinini hüquqi vəziyyəti bitərəf dövlətlərin (Bitərəflik) və şəxslərin quru müharibələri zamanı hüquq və öhdəliklərinə dair 1907-ci il V Haaqa konvensiyası (Haaqa konfransları 1899 və 1907; Beynəlxalq konvensiya; Beynəlxalq konfranslar) ilə nizamlanır. Bu konvensiyanın başlıca müddəaları aşağıdakılardan ibarətdir: bitərəf dövlətin ərazisi hərbi əməliyyat meydanı ola bilməz; vuruşan tərəflər bu ərazidən qoşun və hərbi nəqliyyat keçirə bilməz. Bitərəf dövlət vuruşan tərəflərə öz ərazisində radiostansiya və digər əlaqə vasitələri qurmağa və ya yerləşdirməyə icazə verməməlidir, onları silahlı, hərbi və digər sursatlarla təchiz etməməlidir, bitərəf dövlətlər ərazilərinə istənilən müdaxilə cəhdlərinə öz hərbi qüvvələri ilə cavab vermək hüququna malikdir

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 05 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...