+2 гол-в
222 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Moratorium nədir?

4 Ответы

+2 гол-в
от
 
Лучший ответ
Müəyyən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zamanı fasilə; fövqəladə hallarla əlaqədar dövlət tərəfindən hər hansı fəaliyyətin dayandırılması.
Beynəlxalq qurumlar tərəfindən hər hansı ölkədə hərbi texnikanın, təhlükəli silahların istehsalı və sınaqları ilə bağlı işlərin, hərbi əməliyyatların müvəqqəti dayandırılması da moratorium adlanır.
+1 голос
от
Moratorium (lat. moratorium - təxirə salan, yubadan). Hökumət tərəfindən qəbul olunmuş öhdəliklərin hər hansı fövqəladə hadisələrlə (məs., müharibə, təbii fəlakət və s.) əlaqədar yerinə yetirilməsinin müəyyən müddətə təxirə salınması. 1931 ildə ABŞ-da və Avropada maliyyə böhranının dərinləşməsi ilə əlaqədar ABŞ prezidenti Quver Almaniyanın birinci dünya müharibəsindən sonra ödəməli olduğu təzminata və beynəlxalq dövlət borclarına M. qoymuşdu.
Moratorium, çox vaxt dövlətin müəyyən addımlar atmaqdan imtina etməsini ifadə edir (məsələn, nüvə sınaqlarının keçirilməsinə Moratorium).
+1 голос
от
(lat. moratorius — ləngitmə, təxirəsalalma)
Mülki hüquqda — hökumət tərəfindən müəyyən edilmiş öhdəlik müəyyən müddətə və ya hansısa fövqalədə hadisənin sonuna qədər yerinə yetirilməsinin təxirə salınması (məsələn, müharibə, təbii fəalakət).
Beynəlxalq hüquqda — dövlətin öhdəliklərini yerinə yetirilməsi vaxtının geri çəkilməsi, yaxud hər hansı bir hərəkətdən imtina edilməsi.
+1 голос
от
Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi vaxtının geri çəkilməsi, yaxud dövlətin öz hökumətinin rəsmi olaraq müəyyənləşdirilmiş təşəbbüsü ilə, yaxud beynəlxalq sazişlər nəticəsində hər hansı bir hərəkətdən imtina etməsi. müəyyən müddət üçün, yaxud xüsusi şərait dövründə elan olunur. ümumi yaxud qismən ola bilər.

Похожие вопросы

+2 гол-в
3 ответов
спросил 18 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
2 ответов
спросил 18 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
1 ответ
спросил 17 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
2 ответов
спросил 17 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
4 ответов
спросил 17 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
...