+2 səs
368 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Moratorium nədir?

4 Cavab

+2 səs
 
Müəyyən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zamanı fasilə; fövqəladə hallarla əlaqədar dövlət tərəfindən hər hansı fəaliyyətin dayandırılması.
Beynəlxalq qurumlar tərəfindən hər hansı ölkədə hərbi texnikanın, təhlükəli silahların istehsalı və sınaqları ilə bağlı işlərin, hərbi əməliyyatların müvəqqəti dayandırılması da moratorium adlanır.
+1 səs
Moratorium (lat. moratorium - təxirə salan, yubadan). Hökumət tərəfindən qəbul olunmuş öhdəliklərin hər hansı fövqəladə hadisələrlə (məs., müharibə, təbii fəlakət və s.) əlaqədar yerinə yetirilməsinin müəyyən müddətə təxirə salınması. 1931 ildə ABŞ-da və Avropada maliyyə böhranının dərinləşməsi ilə əlaqədar ABŞ prezidenti Quver Almaniyanın birinci dünya müharibəsindən sonra ödəməli olduğu təzminata və beynəlxalq dövlət borclarına M. qoymuşdu.
Moratorium, çox vaxt dövlətin müəyyən addımlar atmaqdan imtina etməsini ifadə edir (məsələn, nüvə sınaqlarının keçirilməsinə Moratorium).
+1 səs
(lat. moratorius — ləngitmə, təxirəsalalma)
Mülki hüquqda — hökumət tərəfindən müəyyən edilmiş öhdəlik müəyyən müddətə və ya hansısa fövqalədə hadisənin sonuna qədər yerinə yetirilməsinin təxirə salınması (məsələn, müharibə, təbii fəalakət).
Beynəlxalq hüquqda — dövlətin öhdəliklərini yerinə yetirilməsi vaxtının geri çəkilməsi, yaxud hər hansı bir hərəkətdən imtina edilməsi.
+1 səs
Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi vaxtının geri çəkilməsi, yaxud dövlətin öz hökumətinin rəsmi olaraq müəyyənləşdirilmiş təşəbbüsü ilə, yaxud beynəlxalq sazişlər nəticəsində hər hansı bir hərəkətdən imtina etməsi. müəyyən müddət üçün, yaxud xüsusi şərait dövründə elan olunur. ümumi yaxud qismən ola bilər.

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...