+1 👍
221 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Millətlər Cəmiyyəti nədir?

1 Ответ

0 👍
 
Лучший ответ
Çağdaş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ilkin forması olmuş, 1920-1946 illərdə fəaliyyət göstərmiş universal beynəlxalq təşkilat. Birinci Dünya müharibəsindən sonra xalqlar arasında əməkdaşlığın inkişafı, hərbi münaqişələrin qarşısının alınması və ümumi sülhün və beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yardım məqsədi ilə yaradılmışdı Millətlər Cəmiyyətinin fəaliyyəti Şura və Toplantı tərəfindən həyata keçirilirdi. Bu qurumların yanında daimi katibliklər yaradılmışdı. Millətlər Şurasının iqamətgahı Cenevrədə yerləşirdi. Hesab edilir kı. Millətlər Cəmiyyəti öz vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gələ bilməmiş və BMT-nin yaradılması ilə bağlı olaraq buraxılmışdı.

Похожие вопросы

...