+1 səs
122 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Macaristan hadisələri 

1 cavab var:

0 səs
23.10. 1956-ci ildə Macarıstanda kommunist rejimi əleyhinə mitinqlər başladı. Mitinqlərin əsas iştirakçısı olan tələbələr sovet qoşunlarının Macarıstandan çıxarılmasını, azad seçkilərin keçirilməsini, senzuranın ləğv edilməsini, siyasi dustaqların azad olunmasını, çoxpartiyalı sistemin yaradılmasını, məcburi kollektivləşməyə məruz qalmış kənd təsərrüfatında islahatlar keçirməyi tələb edirdilər. 24.10. imrə Nad Macarıstanın baş naziri təyin olundu. 28.10. i.Nad koalisyon hökumət təşkil etdi. 01.XI. Macarıstana əlavə sovet qoşunlarının yeridilməsinə cavab olaraq i.Nad ölkəsin - Varşava Müqaviləsi Təşkilatından çıxdığını elan etdi və Macarıstan neytral ölkə (Neytral dövlətlər) kimi tanınmas barədə BMT-yə müraciət etdi. Bundan sonra sovet qoşunları təkrar olaraq ( • dəfə 26.10. yeridilmişdir) Budapeşt yeridildi, Yanoş Kadar başda olmaqla Müvəqqəti fəhlə-kəndli hökuməti yaradıldı və bu hökumət hərbi kömək üçün SSRİ-yə müraciət etdi. 04.XI. çıxışlar sovet qoşunları tərəfindən tam yatırılıdı.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 28 Sentyabrda anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 01 Martda anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
...