+1 səs
169 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Maastrixt müqaviləsi 

1 cavab var:

0 səs
07.II. 1992 Avropa Birliyinin 12 üzvü arasında Avropa ittifaqı haqqında imzalanmış müqavilə (Beynəlxalq müqavilə'). Maa-strixt müqaviləsi aşadıdakıları özündə təsbit edir: vahid valyuta prinsipi və vahid pul sisteminə qoşulmaq istəyən dövlətlərin cavab verməli olduğu şərtlər; vahid valyutanı buraxmaq səlahiyyətində olan mərkəzi bankın yaradılması; Avropa vətəndaşlığının yaradılması; ümumi xarici və beynəlxalq təhlükəsizlik siyasəti; daxili və hüquqi siyasət sahəsində əməkdaşlıq.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...