+3 səs
121 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

London klubu nədir?

1 cavab var:

0 səs
Nüvə materialları avadanlığı və texnologiyaları istehsa1 edən, onları nüvə silahının yayılmamas rejiminə uyğun ixrac etmək haqqında razılığa gələn dövlətlər qrupu. Razılaşma 1975 ildə Londonda SSRİ, ABŞ İngiltərə, Fransa, AFR, Yaponiya və Kanada tərəfindən «Nüvə ixracatınız əsas prinsipləri» və ona əlavə olunmuş «Yekun siyahı» və «Fiziki müdafiə səviyyəsinin kriteriyaları» əsasında əldə olunmuşdu. Bu prinsiplərə əsasər nüvə materiallarını və avadanlıqların qəbul edən tərəf rəsmi şəkildə bəya- etməlidir ki, onlardan ancaq dinc məo- sədlərlə istifadə edəcəkdir. Krıterıyalara əsasən onların fiziki müdafiəsini təşkil etməli və qanunsuz istifadə olunmasının qarşısını almalıdır.
Atom Enerjisi Üzrə Beynəlxalq Aqentliyin təminatlarına əsasən qəbul etmiş tərəf nüvə materiallarını başqa ölkəyə ixrac edən zaman üçüncü tərəf həmin şərtləri qəbul etməlidir. 1976-77 illərdə bu kluba ADR, ÇSSR, İtaliya. Niderland, Belçika, İsveç, İsveçrə daxıl
olmuşdu. 1978 ildə London klubu üzvləri MAGNATE sazişini təsdiq etdilər.
1978 ildə Avstraliya, 1980 ildə Finlandiya əsas prinsipləri qəbuluna qərar verdilər.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 05 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
...