+3 səs
194 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Qriboyedov Aleksandr Sergeyeviç kimdir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Qriboyedov Aleksandr Sergeyeviç (1795-1829). Rus yazıçısı vs diplomatı. 1817 ildə Xarici işlər Nazir,iy: (Xarici işlər İdarəsi) Kollegiyasına xidmətə götürülmüş, 1818-1821 illərdə iranda Rusiya diplomatik missiyasın katibi; 1821-1826 illərdə «xarici işle' üzrə» katib olmuşdu. Onun diplomatic fəaliyyətinin birinci mərhələsi 1804- 1813 illər Rusiya-iran müharibəsini son qoyan Gülüstan müqaviləsi (Beynəlxalq müqavilə) ilə nəticələnmişdi Həmin müqaviləyə əsasən, Qarabağ Gəncə, Şəki, Şirvan, Quba, Dərbənd. Bakı xanlıqları və Talış xanlığının şima' hissəsi Rusiya imperiyasının tərkibim qatılmışdı, iranla yaxınlaşma tərəfdar, olan Qriboyedov 1826-1828 illərdə Qafqaz can ■ şininin diplomatiya idarəsinə rəhbərli* edərkən iranda antirus mövqe tutan ingilis Ost-Hind kampaniyasına qarş mübarizə aparmışdı. O, 1826-1828 Hlə' İran-Rusiya müharibəsi zamanı ira' hökuməti ilə diplomatik danışıqlarcs iştirak etmiş və 1828 il Türkmənça, müqaviləsinin şərtlərini hazırlamışc V.1828 ildə nazir-rezident kimi irana göndərilmişdi, irana səfir təyin olu-- mazdan əvvəl Şərq məsələləri uz-e mütəxəssis kimi Qriboyedova irana diploma: - xidmətə göndəriləcək kadrlar üçun təlimat layihəsi hazırlamaq tapşırığı verilmişdi. Onun diplomatik fəaliyyətinaə irandan Rusiya hüdudlarına, İrəvan və Naxçıvan xanlıqları ərazisinə ermənilərin köçürülməsi xüsusi səhifə təşk edir. O, bu məsələyə Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarında mövqelərinin möhkəmlənməsi kimi baxırdı. Qriboyedov ermənilərin köçürülməsi planını 1827 ildə, yəni Zaqafqaziya Diplomatiya Dəftərxanasında işləyərkən hazırlamışdı. Çar hökuməti iranla həmsərhəd bölgələrdə 80 min kazak yerləşdirməyi nəzərdə tutduğu halda, Qriboyedovun tövsiyəsi ilə bu plan sərf-nəzər edilmiş və bu yerlərə köçürülənlər arasında üstünlük ermənilərə verilmişdi. Türkmənçay müqaviləsi imzalandıqdan sonra, erməni mənşəli rus generalı Paskeviç 29.11.1928 ildə İrəvanın müvəqqəti administrasiyasına erməni köçkünlərinin daha çox İrəvan və Naxçıvan vilayətlərinə, bir qisminin isə Qarabağa köçürülməsi barədə təlimat göndərdi. Qriboyedov İran hökumətindən erməni köçkünlərdə bağlı götürdüyü bütün təəhhüdlərə əməl olunmasını təkidlə tələb edirdi.
11.11.1829 ildə qəzəblənmiş kütlə Tehrandakı rus səfirliyinə hücum çəkib Qriboyedovu və onun 37 nəfər həmkarını qətlə yetirmişdi.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
...