+3 səs
145 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Qərbi Berlin

1 cavab var:

+1 səs
 
Keçmiş ADR-in mərkəzində xüsusi statusa malik 480 kv. km-lik ərazi. Xüsusi siyasi vahid olaraq QB müharibədən sonrakı dövrdə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və SSRİ arasında bağlanmış 12.IX. 1944 il sazişinə müvafiq qaydada təslim olmuş Almaniyanın paytaxtı Berlinin üç qərb sektorunun sərhədlərində yaradılıb.
13.VIII.1961 ildə Qərbi Berlinin bütün sərhədi boyu sərhəd rejimi tətbiq edilmişdi. Dörd dövlət arasında aparılan danışıqlardan sonra 03.IX.1971 ildə Qərbi Berlin üzrə onun hüquqi statusunu müəyyənləşdirən dördtərəfli saziş imzalanmışdı. Saziş 03.VI. 1972 ildə qüvvəyə minmişdi. X.1990 ildə sovet qoşunlarının ADR-dən çıxarılması ilə Berlin divarları dağıdılmış və iki alman dövlətinin AFR və ADR-in vahid dövlət şəklində birləşməsi baş vermişdir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...