+3 səs
119 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Qaçqınlar üzrə Bmt ali komissarnın idarəsi 

1 cavab var:

0 səs
BMT Baş Məclisinin (319 (IV) saylı 03.XII.1949 ıl Qətnaməsinə müvafiq olaraq 01.1.1951 ildə təsis edilib. Qaçqınların və köçkünlərin beynəlxalq səviyyədə hüquqi müdafiəsini təşkil etmək və qaçqınların problemlərini nizama salmaq məqsədi daşıyır.
İdarəyə BMT Baş katibinin tövsiyəsi ilə Baş Məclis tərəfindən 3 il müddətinə seçilən Ali Komissar rəhbərlik edir. Qaçqınların məskunlaşdıqları ölkənin razılığı ilə Ali Komissar orada öz təmsilçisini təyin edə bilər. Ali Komissarın fəaliyyəti heç bir vəchlə siyasi mahiyyət daşımamalıdır. Ali Komissa BMT-nm iqtisadi və Sosial Şurası vasitəsilə özünün illik fəaliyyəti haqqında Baş Məclisə hesabat verir. Bu Şuranın sessiyasında seçilən Ali Komissarın icra işləri Komissiyasına 42 dövlətin, başlıca olaraq inkişaf etmiş ölklərin, həmçinin bəzi Afrika, Asiya və Latın Amerikası ölkələrinin nümayəndələri daxildirlər. BMT Baş Məclisi hər 5 ildənbir İdarənin mandatının daha 5 il müddətinə uzadılmasının zəruriliyi haqqında məsələ müzakirə edərək müvafiq qərar çıxarır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
...