+3 səs
127 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Qaçqınlar kimlərə deyilir?

1 cavab var:

0 səs
Hərbi əməliyyatlar, siyasi təqiblər, soyqırım yaxud digər fövqəladə hallar üzündən daimi yaşadığı ölkəni tərk edən fərdlər toplusu. Beynəlxalq hüquqda «qaçqınlar» anlayışı Birinci Dünya müharibəsindən sonra meydana gəlib; Qaçqinlara qayğı göstərilməsinə diqqəti cəlb etmək məqsədilə bir sıra dövlətlər (Belçika, Danimarka, AFR, Fransa, Böyük Britaniya və s.) Cenevrədə (25.VII.1951) Qaçqinlarların statusu haqqında konvensiya (Beynəlxalq konvensiya) imzaladılar. Həmin konvensiyaya əsasən, məcburi köçürülən-lər də Qaçqinlarlar kateqoriyasına aid edilirlər. 1967 ildə Qaçqinlarların statusuna dair protokol imzalanmış və ona əsasən, 1951 il Konvensiyası həmin tarixdən sonra baş verən hadisələr nəticəsində qaçqın düşənlərə də şamil edildi.
Ermənistanın həm bu ölkədə yaşayan, həm də Dağlıq Qarabağın köklü sakinləri olan azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti Azərbaycanda 1 milyona yaxın qaçqın və köçkünün məskunlaşmasına gətirib çıxarmışdır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
...