+3 səs
113 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Köçürülmüş şəxslər kimlərdir?

1 cavab var:

+1 səs
 
İkinci dünya müharibəsi zamanı hitlerçilər və onların əlaltıları tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdən zor gücünə çıxarılan şəxslər. Bu adamlardan əsas etibarı ilə ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə olunurdu. Müharibədən sonra bu şəxslər beynəlxalq müqavilələrə əsasən repatriasiya edildilər.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...