+3 səs
131 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
Koordinasiya komitəsi nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Çoxtərəfli ixracat üzrə nəzarət. ABŞ-ın təşəbbüsü ilə XI.1949 ildə bağlanan məxfi «Centlmen sazişi»nə müvafiq olaraq 01.11.1950 ildə fəaliyyətə başlamışdır; saziş SSRİ-yə və digər sosialist ölkələrinə «strateji malların» ixracı üzərində nəzarət məqsədini güdürdü.
Üzv dövlətlərin daimi təmsilçiləri səviyyəsində Koordinasiya komitəsinin ildə 1-2 dəfə çağırılan sessiyalarında sosialist ölkələrinə ixrac edilməsinə qadağa qoyulan malların və texnologiya növlərinin siyahısı işlənib hazırlanırdı.
ixracat nəzarətindən keçməli olan 3 mal siyahısı mövcud idi: silah və döyüş sursatı, habelə onların istehsalı üçün lazım olan mallar, materiallar və texnologiya; atom enerjindən istifadə ilə bağlı avadanlıq; «ikili təyinatlı», prinsipcə hərbi məqsədlərlə tətbiq edilə bilən sənaye avadanlığının xeyli hissəsini ehtiva edir və onların ayrı-ayrı ölkələrə ixrac olunmasına yalnız «istisna qaydasında» Koordinasiya komitəsi tərəfindən hər dəfə ayrıca baxıldıqdan sonra yol verilirdi.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...