+3 səs
137 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Konsul münasibətləri

1 cavab var:

+1 səs
 
Beynəlxalq münasibətlərdə təşəkkül tapmış praktikanı təsbit edən Konsulluq əlaqələrinə dair 1963 il Vyana Konvensiyasına (Beynəlxalq konvensiya) əsasən dövlətlər arasında Konsul münasibətləriyaradılması onların qarşılıqlı razılığı ilə baş verir.
Diplomatik münasibətlərin əlaqələrin yaradılmasına dair razılaşma, özlüyündə əgər başqa hal qeyd olunmayıbsa, həm də Konsul münasibətləri yaradılması barədə razılaşmadır. Diplomatik əlaqələrin kəsilməsi Konsul münasibətləri kəsilməsinə gətirib çıxarmır. Diplomatik münasibətlər yoxdursa, Konsul münasibətləri yaradılmasından ötrü maraqlı tərəflər arasında xüsusi saziş bağlanması tələb olunur.
Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə Konsul münasibətləri ikitərəfli konsulluq Konvensiyaları, habelə bu dövlətlərin daxili qanunvericiliyi ilə təmzimlənir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...